• دانگرید

    دانگرید whatsminer m3x m1

    حل مشکل تراهش و اپدیت دستگاه M3X با رم
    اموزش دانگرید با sd card برای دستگاه m3x برای حل مشکل تراهش و اپدیت دستگاه M3X